De wooncommissie vormt de vertegenwoordiging van alle bewoners van Woongebouw Parkhaven. De wooncommissie behartigt de belangen van de bewoners van het gebouw en vormt de schakel tussen de huurders en verhuurder Stadswonen Rotterdam.
De wooncommissie wordt benoemd door de bewonersvergadering en benoemd op haar beurt het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur bestaat uit een algemene Beheerder, een technisch beheerder en een penningmeester, en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het gebouw.
Binnen het woongebouw zorgt de wooncommissie voor het bewaken en in stand houden van een goed leef- en studieklimaat. Het uitgangspunt hierbij is het Woonreglement. Daarnaast houdt de wooncommissie zich bezig met het organiseren van bewonersactiviteiten. Tevens houden zij toezicht op de taken van het dagelijks bestuur; het voordragen van nieuwe huurders en het behandelen en afhandelen van klachten.

De Wooncommissie & Het Dagelijks Bestuur
Algemene Beheerder Fabian Seket Sinds sept. 2018 06 39089365
Technische Beheerder Shelmer Rijsenburg Sinds dec. 2016 06 39089366
Penningmeester Akash Samtani Sinds sept. 2017
Wooncommissie lid Ricky Martinus
Wooncommissie lid David Dick
Wooncommissie lid Govianni Rosario
Wooncommissie lid Tyrone de Windt
Wooncommissie lid Sandley Conep
Wooncommissie lid Tahir Arrindel

Wil jij ook iets betekenen voor jouw woongebouw? Wordt dan Wooncommissie lid!!! (Vacature)
Neem voor meer informatie contact op met de beheerder (parkhaven.beh@beheerders.stadswonen.nl) of kom langs tijdens het spreekuur.